Weronika Hoffa

radca prawny

Specjalizuję się w zagadnieniach prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

O blogu

Od członków zarządu spółek wymaga się najwyższego poziomu staranności w wykonywaniu swoich obowiązków. Oczekuje się dbania o należyte zabezpieczenie interesów spółki oraz jej wspólników. Jednocześnie każdy zaangażowany członek zarządu chciałby wykonywać swoje obowiązki w poczuciu, że jego majątek osobisty jest bezpieczny, a ewentualny błąd nie zrujnuje go finansowo.

Mimo tego, w swojej praktyce zawodowej radcy prawnego, wiele razy zauważyłam, że nawet najlepsi zarządzający pełniący niekiedy funkcję w kilku zarządach spółek na raz – nie są w pełni świadomi za co mogą odpowiadać i w jakich sytuacjach. A przecież nominacja do zarządu spółki to nie tylko awans zawodowy i splendor, to także odpowiedzialność (czasami nawet za błędy poprzedników, przejęta niejako „w schedzie”).

Jeżeli pełnisz funkcję członka zarządu w spółce i chcesz uniknąć możliwości ponoszenia odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem osobistym – ten blog jest dla Ciebie.

Omawiam w nim w jakich sytuacjach członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność materialną, nie tylko za swoje działania, skutkujące wyrządzeniem spółce szkody, ale także wobec wierzycieli spółki, i jakimi zarzutami członek zarządu może się bronić.

*****