Weronika Hoffa

radca prawny

Specjalizuję się w zagadnieniach prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Cesja wierzytelności względem zadłużonej spółki a kwestia pozwu przeciwko członkom jej zarządu

Weronika Hoffa24 kwietnia 2018Komentarze (0)

Witam Cię Prezesie!

W dzisiejsze piękne słoneczne majowe popołudnie, analizując akta jednej ze spraw, pomyślałam, że warto popełnić dzisiejszy wpis (cesja wierzytelności wobec spółki), ponieważ kwestia sprzedaży wierzytelności przeciwko spółkom i późniejszego egzekwowania spłat od członków zarządu tych spółek nie jest jasna. 

Dla jasności – dłużnikiem się jest, jeżeli ma się jakiś dług. Wierzycielem się jest, jeżeli ktoś Tobie jest dłużny np. pieniądze.

Zauważyłam, że nie jest jasne, jakie uprawnienia ma ten kto nabywa od kogoś wierzytelność, jaką zbywca miał przeciwko spółce z o.o., i jak się to nabycie przekłada na możliwość pozwania Was – członków zarządu spółek z o.o.

Cesja wierzytelności wobec spółki

Pewnie dobrze wiesz, że takie podmioty jak banki, operatorzy komórkowi czy inne firmy oferujące usługi abonamentowe, w razie gdy odbiorca ich usług nie spłaca swojego długu, często po prostu sprzedają swoje wierzytelności funduszom, które później, nawet przez dziesięciolecia… uparcie próbują te długi wyegzekwować.

Tak samo może postąpić kontrahent spółki z o.o., który nie mógł się doczekać zapłacenia faktury. Może on po prostu sprzedać swoją wierzytelność.

W takiej sytaucji to już nie kontrahent spółki będzie mógł Was pozwać, a jakiś zupełnie nowy podmiot.

Co to dla Was zmienia, gdy taka sprzedaż wierzytelności ma miejsce?

W wyniku zbycia wierzytelności przeciwko zadłużonej spółce z o.o. przechodzą na podstawie art. 509 § 2 KC na nabywcę tej wierzytelności, wszelkie związane z nią roszczenia odszkodowawcze przeciwko członkom jej zarządu przewidziane w art. 299 § 1 ksh.

Można więc powiedzieć w skrócie, że ktoś kupujący wierzytelność przeciwko zadłużonej spółce, zyskuje  możliwość pozwania członków zarządu tej spółki z o.o.

 

Art. 509 kodeksu cywilnego

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

 

Nabywca wierzytelności może pozwać spółkę, która zalega z płatnościami i uzyskać wyrok, a kolejno klauzulę wykonalności na swoje dane. W razie gdyby rozpoczął również egzekucję z tego wyroku przeciwko spółce a egzekucja z majątku spółki z o.o. okazałaby się bezskuteczna –  może pozwać członków zarządu tej spółki o zapłatę, na podstawie art. 299 ksh.

Co więcej, w przypadku, gdy sprzedający wierzytelność uzyskał wcześniej wyrok zasądzający przeciwko spółce i klauzulę wykonalności, która umożliwia wszczęcie egzekucji przez komornika – nabywca wierzytelności dysponując już wyrokiem z klauzulą wykonalności na dane poprzednika – także może wszcząć egzekucję przeciwko spółce, a w przypadku braku możliwości wyegzekwowania zapłaty od spółki – pozwać członków jej zarządu.

Cesja wierzytelności wobec spółki - wyrok sądu

Uprawnienia nabywającego wierzytelność względem członków zarządu spółki

Jak można łatwo zauważyć, w jednym i drugim przypadku, nabywca wierzytelności przeciwko spółce z o.o. niejako kupuje także możliwość wystąpienia z pozwem o zapłatę przeciwko członkom jej zarządu.

Tym samym, pozwać Cię może podmiot, który nie jest Ci znany i z którym nigdy nie miałeś styczności np. jakiś fundusz sekurytyzacyjny, zajmujący się zawodowo skupowaniem wierzytelności, który kupił od kogoś wierzytelność przeciwko spółce z o.o., w której zarządzie zasiadałeś, kiedy powstało zobowiązanie.

Nabywca wierzytelności musi jednak wykazać, że nabycie to było skuteczne prawnie, i może to robić w postępowaniu, które zostało wszczęte wskutek pozwu przeciwko byłym włodarzom spółki z o.o., na podstawie art. 299 ksh.

 • zob. postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 maja 2018 r., V CSK 659/17.

Obrona przez zarzut braku legitymacji procesowej powoda

W sprawach dotyczących odpowiedzialności zarządu, kiedy pozywającym członków zarządu jest podmiot im nieznany, który twierdzi, że uprawniony jest do złożenia pozwu przeciwko włodarzom spółki, ponieważ powód skupił wierzytelność względem spółki – linia obrony członków zarządu może opierać się na podważeniu legitymacji procesowej powoda.

Co to oznacza?

Oznacza to, że ten kto występuje z pozwem przeciwko członkom zarządu, na podstawie art. 299 ksh, musi wykazać, że jest uprawniony do tego.

Skoro nabywca wierzytelności nazywa się powodem i domaga się zapłaty – to powinien wykazać, że skutecznie nabył wierzytelność…

I tu zaczyna się zabawa…

Firmy skupujące masowo wierzytelności niechętnie pokazują umowy cesji pakietów tych wierzytelności, powołując się na dane chronione, tajemnicę przedsiębiorstwa…

Zapamiętaj:

Umiejętne przedstawienie zarzutu o braku legitymacji procesowej powoda, przy jednoczesnym niewykazaniu tej legitymacji żadnym dokumentem, nie raz już okazywało się drogą do sukcesu, co w Waszym przypadku oznaczało oddalenie powództwa z art. 299 ksh.

Pozdrawiam Cię,

Weronika Hoffa
radca prawny

***

Przyda Ci się: Art. 299 kodeksu handlowego, postanowienie SN V CSK 659/17

Słowa kluczowe: Cesja wierzytelności wobec spółki, członek zarządu, dłużnik, spółka z o.o., zadłużona spółka

***

Odpowiedzialność z art. 299 ksh – jak się przed nią obronić?

Dla ustalenia za co i kiedy odpowiadasz na podstawie art. 299 ksh konieczne jest zrozumienie istoty i charakteru prawnego odpowiedzialności wynikającej z tego przepisu.

Nie jest to bowiem – wbrew powszechnemu przekonaniu – odpowiedzialność za długi spółki, mimo, że sama posługuje się tym sformułowaniem dla uproszczenia (traktuje to jako skrót myślowy).

Mam jednak świadomość, że odpowiedzialność ta nie wynika z samego faktu pojawienia się po stronie spółki zobowiązań oraz bezskuteczności ich egzekucji. Gwarantuję Ci, że poznanie prawdziwej istoty … [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Weronika Hoffa

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Hoffa w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Hoffa w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: