Weronika Hoffa

radca prawny

Specjalizuję się w zagadnieniach prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Obrona członków zarządu poprzez wykazanie istnienia majątku spółki (art. 299 ksh)

Weronika Hoffa24 maja 2019Komentarze (0)

Witam Cię Prezesie!

Dziś słów kilka o tym, jak się bronić przed odpowiedzialnością z art. 299 ksh poprzez wykazanie, iż nie istnieje stan bezskuteczności egzekucji, z uwagi na posiadanie przez spółkę majątku.

Nie ma odpowiedzialności bez stanu bezskuteczności

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania, ukształtowana w art. 299 ksh, uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela tytułem egzekucyjnym istnienia niezaspokojonej wierzytelności w stosunku do spółki oraz wystąpienia stanu bezskuteczności egzekucji tej wierzytelności z majątku spółki.

Bezskuteczność egzekucji zasadniczo rozumiana jest przy tym jako niemożność uzyskania zaspokojenia z całego majątku spółki, a nie tylko z pewnych jego składników.

Powszechnie przyjmuje się, że środkiem dowodowym potwierdzającym bezskuteczność egzekucji jest postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 kpc, a zatem gdy stanie się oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się nawet sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji może nie wystarczyć

Przedstawienie takiego dokumentu przez wierzyciela nie pozbawia członków zarządu, ponoszących subsydiarną odpowiedzialność za nieściągalne zobowiązania spółki, możliwości wykazywania, że w rzeczywistości egzekucja skierowana została tylko do niektórych składników majątku spółki i nie objęła innych składników, z których egzekucja mogłaby się okazać skuteczna (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2003 r., V CKN 416/01, OSNC 2004/7-8/129 oraz z dnia 20 października 2005 r., II CK 152/05, OSNC 2006/7-8/134).†

Odpowiedzialność członków zarządu przewidziana w art. 299 ksh powstaje i istnieje bowiem tylko wówczas, kiedy trwa stan bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.

Stan braku majątku musi istnieć w dniu zamknięcia rozprawy

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2006 r., (V CSK 319/06, niepubl.), roszczenie z art. 299 ksh należy traktować jako ostateczne zabezpieczenie roszczeń wierzycieli przeciwko spółce.

Jeśli więc po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji okaże się, że wierzyciel może jednak uzyskać zaspokojenie od spółki (w sprawie, w której pogląd ten został sformułowany, po umorzeniu postępowania egzekucyjnego niewypłacalna spółka połączyła się z inną spółką i stan majątkowy dłużnika uległ zasadniczej zmianie), brak podstaw do przyjęcia, że zachowuje on prawo do żądania zaspokojenia z majątku członków zarządu spółki.

Decydujące znaczenie dla oceny zasadności powództwa z art. 299 ksh ma zatem stan majątkowy spółki – dłużnika, istniejący w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 kpc), jeżeli w chwili zamknięcia rozprawy uda się udowodnić, że spółka ma jakieś wartościowe składniki majątkowe – masz szansę na oddalenie powództwa.

Zob. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 8 grudnia 2006 r. V CSK 319/06, z dnia 30 maja 2008 r. III CSK 12/08

Weronika Hoffa
radca prawny

***

Przyda Ci się: art. 299 ksh, kodeks cywilny

Słowa kluczowe: majątek spółki, spółka z o.o., dłużnik, obrona prezesa spółki, egzekucja z majątku spółki, bezskuteczność egzekucji

Wyroki Sądu Najwyższego przywołane w artykule:

SN – V CKN 416/01

SN – II CK 152/05

SN – V CSK 319/06

SN – III CSK 12/08

Istota i charakter odpowiedzialności z art. 299 ksh – czyli za co tak naprawdę odpowiada członek zarządu sp. z o.o.?

 

***

Prezesie! Zacznijmy „od jaja”

Zostałeś nominowany do zarządu spółki – gratulacje! Pewnie długo i ciężko na to pracowałeś. Założę się, że nie myślałeś do tej pory dlaczego to Ty masz ponosić odpowiedzialność własnym majątkiem osobistym za ewentualne błędy swoje a nawet Twoich poprzedników.

Przecież zarządzenie spółką kapitałową to nie bułka z masłem – to ciężka praca w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym, przy ciągle zmieniających się przepisach prawnych oraz rosnącej w siłę konkurencji… [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Weronika Hoffa

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Hoffa w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Hoffa w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: